"Zvyšovanie kvality života klientov a pacientov v neziskovej organizácii Refugium."

Projekty / Energia pre život

1. apríla 2015
Zámerom projektu je neustále zvyšovanie kvality života našich klientov a pacientov. Realizáciou projektu by sme chceli naplniť tri ciele. Prvým cieľom je vymaľovanie izieb umývateľným olejovým náterom, ktorý má vzhľadom na charakter nášho zariadenia osobitný význam z hľadiska predchádzania riziku prenosu akýchkoľvek infekcií. Druhým cieľom je zakúpenie novej výkonnejšej umývačky riadu, ktorá umožní ošetrujúcemu personálu venoviať viac starostlivosti bezprostredne seniorom. Tretím cieľom je zakúpenie dvoch elektricky polohovateľných postelí s antidekubitnými matracmi a troch aktívnych antidekubitných matracov s kompresormi, ktoré sú dôležité z dôvodu polohovania a prevencie vzniku dekubitov.

Diskusia