Zvýšenie bezpečnosti a komfortu onkologických pacientov

Projekty / Energia pre život

21. marca 2017
Onkologické oddelenie FN Trenčín poskytuje radiačnú liečbu pre celý trenčiansky kraj a ako jediné lôžkové oddelenie v kraji zastrešuje aj podávanie viacdňovej/kontinuálnej chemoterapie. Naši pacienti majú často poruchu mobility (chôdze), a preto dochádza k pádom na oddelení. Plánujeme zakúpiť a nainštalovať madlá (rukoväte) na chodby oddelenia/čakárne, aby pacienti sa mohli o ne opierať napr. pri ceste na toaletu. Takisto sa snažíme zvyšovať komfort pacientov a plánujeme zakúpiť nočné stolíky ktoré budú vyhovovať aj hygienickým aj bezpečnostným štandardom.

Diskusia