Zorganizovanie stretnutia bývalých zamestnancov SE a.s. - dôchodcov

Projekty / Energia pre život

1. apríla 2013
Zorganizovanie stretnutia s bývalými zamestnacami SE a.s. - dôchodcami za účelom poskytnutia informácií o činnosti SE a.s.

Diskusia