"Zober loptu, nie drogy"

Projekty / Energia pre šport

1. apríla 2014
Nosnou myšlienkou projektu "Zober loptu, nie drogy" je pomôcť mladým ľuďom dospievať v zdravom a zdraviu prospešnom prostredí. Organizovaním športových aktivít chceme spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog. V rámci nášho projektu sa zameriavame aj na oblasť prevencie kriminality mládeže a na problém nedostatočného zapojenia detí z rómskych komunít do športových podujatí. Pri našej dlhoročnej činnosti, sme totiž nadobudli skúsenosti, že práve organizáciou športových aktivít pre rómske deti môžeme zaznamenať pozitívny vplyv na ich budúci vývoj v období puberty a dospievania.

Diskusia