Zníženie energetickej náročnosti v spojení s ekologizáciou Žiarskej chaty

Projekty / Energia pre prírodu

1. júla 2014
Žiarska chata bola zrekonštruovaná v roku 2006. Je jedinou vysokohorskou chatou v Západných Tatrách poskytujúcou celoročné ubytovanie a stravovanie. Je najnavštevovanejšou vysohorskou chatou v celej oblasti Tatier. Prevádzka chaty je vzhľadom na vysokohorský charakter často ovplyvňovaná poveternostnými podmienkami (lavíny, veterné smršte), v dôsledku čoho dochádza k častým výpadkom elektrickej energie. Z tohto dôvodu by sme chceli zrealizovať energetickú nezávislosť pre chatu vybudovaním malej vodnej elektrárne, solárnych kolektorov.

Diskusia