Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy na Malonecpalskej ulici v Prievidzi

Projekty / Energia pre prírodu

1. februára 2015
Projekt rekonštrukcie Základnej školy, na Malonecpalskej ulici 206/37 v Prievidzi rieši stav časti pavilónov A,B. Výsledkom dlhodobého nedostatku investícií do komplexu je zlý stavebno-technický stav objektu a vysoká energetická náročnosť. ZŠ bola zriadená v roku 1972. Je to plno organizovaná ZŠ s právnou subjektivitou, s 15 triedami , 250 žiakmi a 38 zamestnancami. Zariadenie je všeobecnou školou so zameraním na nové trendy a technológie vo vyučovaní so zreteľom na uplatnenie žiaka na strednej škole a jeho orientáciu v živote. V priestoroch základnej školy/ pavilóny A,B/ sídli v súčasnosti aj materská škola, ktorú navštevuje 56 detí v troch oddeleniach a pracuje tu 8 zamestnancov.

Diskusia