Zmysluplné trávenie voľného času detí

Projekty / Energia pre život

1. marca 2015
Materské centrum Srdiečkovo vrámci svojej činnosti bude organizovať kreatívne dielne a workshopy s cieľom vyplniť deťom voľný čas a zároveň naučiť rôzne kreatívne techniky.

Diskusia