Zmodernizovanie dielne odborného výcviku technológiou tepelného čerpadla

Projekty / Energia pre prírodu

2. mája 2013
Stredná odborná škola neustále reaguje na zvyšujúce sa požiadavky trhu práce na absolventov školy zo strany firiem a spoločností. To vedie k inovovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Chceme podporovať žiakov a pedagógov k rozvíjaniu odborných kvalít, ale aj k zlepšovaniu života okolo seba. Preto sme sa zamerali na problematiku obnoviteľných zdrojov energie, ktorá vystupuje čoraz viac do popredia. V projekte sa zameriavame na inovovanie odbornej učebne orientovanej na výučbu obnoviteľných zdrojov energie v rámci študijných a učebných odborov technického zamerania a jeho technickému vybaveniu pomocou zavedenia technológie tepelného čerpadla. Zariadenie bude využívané ako učebná pomôcka.

Diskusia