Zmiernenie utrpenia pacientov hospicu v posledných dňoch života

Projekty / Energia pre život

1. januára 2017
Chorý človek, ktorého liečba ONKOLOGICKÉHO ochorenia bola neúčinná, trpí v poslednom štádiu choroby neznesiteľnými BOLESŤAMI fyzickými a nie zriedka i psychickými súvisiacimi s prijatím stavu, v ktorom sa nachádza - ZOMIERA. Takýmto pacientom je poskytovaná starostlivosť v hospici s celoslovenskou pôsobnosťou: Hospici Milosrdných sestier (ďalej len „hospic“). Projektom sa uchádzame o finančné prostriedky na LIEKY a opiáty, vďaka ktorým sa zvýši KVALITA posledných DNÍ ŽIVOTA pacientov. Na lieky potrebuje hospic ročne zhruba 37 tis. €, z toho vyše 19 tis. € na opiáty. Platby poisťovní kryjú iba personálne náklady, na lieky neostáva nič. Viac: www.hospictn.sk/o-nas/hospodarenie-hospicu

Energia pre život
10. jún 2017 19:46

VETERNÍKY –splnenie priania zomierajúcemu baníkovi

VETERNÍKY – splnenie priania zomierajúcemu baníkovi

Pokračovať v čítaní

Energia pre život
10. jún 2017 19:22

Návšteva z hospicu Dom Rafael Bratislava

Návšteva z hospicu Dom Rafael Bratislava

Pokračovať v čítaní

Diskusia