Život na periférii

Projekty / Energia pre život

1. januára 2016
Denne stretávame v našom nízkoprahovom centre ľudí, ktorí žijú na ulici. Už niekoľko rokov poskytujeme týmto ľuďom pomoc prostredníctvom našich služieb.Poskytujeme im jedno teplé jedlo denne, možnosť hygieny, sociálne poradenstvo, možnosť predávať pouličný časopis Nota Bene, pracovnú terapiu, čisté ošatenie. Aj Vašou podporou zabezpečíme pokračovanie týchto aktivít v roku 2016.

Diskusia