Život na periférii

Projekty / Energia pre život

1. mája 2015
Prostredníctvom projektu ,,Život na periférii" zabezpečíme pomoc ľuďom , ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Už niekoľko rokov poskytujeme tejto skupine ľudí pomoc formou teplého jedla denne, sociálnym poradenstvom, ošatením, možnosťou zarobiť si finančné prostriedky predajom pouličného časopisu Nota Bene. Podporou tohto projektu zabezpečíme pokračovanie poskytovania týchto služieb v nasledujúcom období.

Diskusia