zdravotnícky materiál pre zlepšenie preventívnych prehliadok

Projekty / Energia pre život

11. decembra 2013
nákup zdravotníckeho materiálu pre zabezpečenie zvýšenia kvality preventívnych prehliadok zamestnancov SE,a.s. a ostatných pacientov.

Diskusia