Zdravie a teplo pre deti

Projekty / Energia pre prírodu

10. januára 2013
Základom projektu je ochrana zdravia a života detí v rodinných domoch. Hlavným cieľom je výmená prehnitých, drevených okien za plastové. Výmenu okien sme začali v novembri 2011, ale pre nedostatok finančných prostriedkov ešte nebola ukončená vo všetkých domoch.

Diskusia