Záujmové regionalne združenie miest a obcí MOCHOVCE

Projekty / Energia pre prírodu

30. apríla 2012
Vytvárať priestor pre efektívnu a kvalifikovanú spoluprácu s prevádzkovatelmi jadrových zariadení.Iniciatívne predkladať návrhy a podnety na riešenie potrieb a záujmov regionu.

Diskusia