Zastupovanie zamestnancov a spolupráca so zamestnávateľom SE, a.s.

Projekty / Energia pre šport

1. marca 2012
Poskytovanie ozdravných pobytov pre zamestnancov SE-VE za rovnakých kritérií, ako to bolo doteraz (cez SE-ENO). Koncoročné stretnutie bývalých zamestnancov so zamestnancami a vedením SE-VE podľa lokalít. Pre darcov krvi pri prevzatí Jánskeho plakety alebo medaily Dr. Kňazovického. Pre športové aktivity zamestnancov SE-VE v rámci organizačných jednotiek zamestnávateľa.

Diskusia