Zamestnávateľ-zamestnancom

Projekty / Energia pre šport

26. februára 2013
Finančné prostriedky budú využité na : - poskytovanie ozdravných pobytov pre zamestnancov SE-EVO - kultúrno-športové využite pre zamestnancov SE-EVO - pre darcov krvi zamestnancov SE-EVO pri prevzatí plakety - usporiadanie posedenia pre bývalých zamestnancov SE-EVO

Diskusia