Zamestnávateľ-zamestnancom

Projekty / Energia pre šport

26. februára 2013
Finančné prostriedky budú využité na : - poskytovanie ozdravných pobytov pre zamestnancov SE-VET (formou zvýhodnených kúpeľných poukazov) - pre darcov(z radov zamestnancov SE-VET) krvi pri prevzatí Jánskeho plakety alebo madeily Dr. Kňazovického - pre športové aktivity zamestnancov SE-VET v rámci organizačných jednotiek zamestnávateľa - stretnutie bývalých zamestnancov SE-VET

Diskusia