ZAMESTNÁVATEĽ ZAMESTNANCOM

Projekty / Energia pre šport

17. marca 2015
Finančné prostriedky budú využité pre zamestnanco SE a.s. EVO z. a VET Trenčín: -ozdravné pobyty -kultúrno-športové vyžitie -darcovia krvi

Diskusia