Zakúpenie schodiskovej plošiny V65 pre zariadenie sociálnych služieb.

Projekty / Energia pre život

5. septembra 2011
V zariadení Bojná prevádzkujeme domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov (predtým Domov dôchodcov) a zariadenie opatrovateľskej služby. Menším hendikepom zariadenia je, že ide o 1.poschodová budova bez výťahu. Celková kapacita zariadenia v Bojnej je 20 lôžok. Na prízemí je však možné ubytovať len 6 klientov. Ostatné izby sa nachádzajú na poschodí. Vzhľadom na to, že najväčší záujem o sociálne služby je najmä zo strany imobilných klientov a my by sme im radi vyšli v ústrety, potrebujeme súrne vyriešiť problém s ich prepravou na poschodie a opačne. Súčasťou zariadenia v Bojnej je aj veľká záhrada, kde je príjemné posedenie pre našich klientov. Príjemné chvíle v záhrade , by uvítali aj klienti, ktorí sami nedokážu prekonať, pre nás tak prirodzenú prekážku, schody. Našim cieľom je vytvoriť aj občanom so zdravotnou odkázanosťou také životné podmienky, aby sa mohli zapojiť do sociálneho a kultúrneho života a umožnili im žiť spôsobom, ktorý je v spoločnosti považovaný za bežný. Naše zariadenie si môžete pozrieť aj na našej stránke www.ddzlatyvek.sk . Na Slovensku je veľký nedostatok takýchto zariadení pre seniorov, odkázaných na pomoc iných a my by sme neradi odmietali klientov z dôvodu ich imobility. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o sponzorský dar vo forme finančného príspevku na zakúpenie schodiskovej plošiny V65 pre naše zariadenie v Bojnej. Cena takéhoto mobilného zariadenia je 6.600€ vrátane DPH. Do dnešného dňa sa sa nám podarilo už získať nejaké finančné prostriedky ale k zakúpeniu nám chýba ešte 4.000 Eur. Našim zámerom je poskytovať kvalitné sociálne služby v rámci našej ubytovacej kapacity všetkým, ktorí sa ocitli v situácii, že sa bez našej pomoci nezaobídu. Výťah by výrazne prispel k zlepšeniu poskytovaných služieb a rozšíril by okruh klientov práve o tých, ktorí to najviac potrebujú a v nemalej miere by prispel aj k uľahčeniu práce nášmu personálu. Veríme, že Vás naša žiadosť nenechá ľahostajných a podporíte svojím štedrým darom naše občianske združenie a pomôžete tak realizovať ušľachtilý cieľ skvalitnenia života a pomoci slabším a bezvládnym. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Diskusia