Zakúpenie imobilizačného systému pre onkologických pacientov liečených rádioterapiou

Projekty / Energia pre život

1. marca 2013
Pri liečbe (rádioterapii) zhubných nádorov je potrebné zachovať rovnakú - reprodukovateľnú polohu počas prípravy aj počas liečby, ktorá trvá typicky niekoľko týždňov. Súčasné možnosti FN Trenčín neumožňujú nákup kvalitného imobilizačného systému, čo vedie k riziku horších výsledkov buď v zmysle menšieho percenta vzliečených pacientov a/alebo vyššieho výskytu radiačného poškodenia zdravých tkaní a orgánov. Kvalitný imobilizačný systém, ktorý sa dá použiť na všetky časti tela (All in One Patient Positioning System) stojí cca 30 000 € avšak vyhľadom na jeho modulárny charakter, dá sa kúpiť aj po častiach.

Diskusia