Zachovanie pôvodných druhov rýb v povodí Čierneho Váhu

Projekty / Energia pre prírodu

15. augusta 2014
Vzhľadom na všeobecný pokles populácií pstruha potočného v tokoch Slovenských riek spôsobených prerušením migračných trás rýb výstavbou vodných elektrární si Vám dovoľujeme navrhnúť spoluprácu v ktorej by formou zarybnenia dolnej nádrže prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh prezentovala spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. svoju pozitívnu environmentálnu politiku. Za účelom revitalizácie narušených biotopov by formou dodatočného zarybnenia bola zvýšená populačná hustota pstruha potočného, a tým aj jeho zachovanie v prirodzených biotopoch.

Diskusia