Zabezpečenie kúrenia pre nové ubytovacie priestory a techniky na pracovnú terapiu a animoterapiu

Projekty / Energia pre život

1. júla 2013
Požiadavka o podporu projektu je zameraná na možnosť zabezpečenia vykurovania nových priestorov terapeutického domu s ubytovacím oddelením pre klientov. Už skôr realizovaná rekonštrukcia domu a prístavba si vynútila potrebu investovať do vykurovacieho teplovodného kotla s oveľa vyššou kapacitou ako má kotol so súčasným výkonom. Predmetom žiadosti je aj pomoc pri zabezpečení nákupu poľnohospodárskej techniky aby obidve naše strediská mohli byť čiastočne sebestačné v dopestovávaní potravín pre seba a krmovín pre zvieratá v rámci realizovanej animoterapie.

Diskusia