Zabezpečenie kultúrnych podujatí pre pracovníkov Slovenských elektrárni a. s., Závod Elektrárne Nováky - zemianske Kostoľany

Projekty / Energia pre kultúru

1. septembra 2012
Vzhľadom na dlhoročnú spoluprácu medzi Slovenskými elektrárňami - ENEL a KaSS, má DK záujem umožniť prostredníctvom príspevku navštíviť zamestnancom niekoľko hodnotných kultúrnych podujatí, ktoré obsahujú nielen dovážanú - profesionálnu kultúru, ale i predstavenia z produkcie reg. súborov. Tak ako po minulé roky budú môcť vidieť zaujímavé programy počas mesiacov september - december 2012.

Diskusia