Zabezpečenie informačného strediska náučného chodníka PVE Ipeľ 2013

Projekty / Energia pre prírodu

1. júna 2013
Cieľom projektuje spolupráca s Enel – Energia pre krajinu – na projekte zabezpečenie informačného strediska náučného chodníka PVE Ipeľ 2013, je informovať, vzdelávať, a oboznámiť čím viac deti a mládež s dôležitosťou ochrany životného prostredia a prírody. Oboznámiť ich, aktivitami spoločnosti Enel v lokalite a zabezpečiť dostupnosť aktuálnych informácii o projekte.

Energia pre prírodu
20. máj 2015 18:00

Náučný chodník Ipeľ

Energetici na náučných tabuliach predstavujú charakteristiky okolia Ipľa a pripravované investície v regióne

Pokračovať v čítaní

Diskusia