Zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy obecného úradu

Projekty / Energia pre život

1. augusta 2020
Obecný úrad vo Vojanoch okrem bezbariérového prístupu prešiel celkovou rekonštrukciou. Budova je poschodová a preto musíme zabezpečiť bezbariérový vstup pre imobilných občanov.

Diskusia