Za trvalo udržateľný rozvoj

Projekty / Energia pre prírodu

1. mája 2013
Sme občianske združenie, ktoré od svojho vzniku (2004) spoluorganizuje Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji – Ekotopfilm a s ním súvisiace aktivity na zabezpečovanie informovanosti obyvateľstva v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a to s dôrazom na mladú generáciu. Našim poslaním je, prostredníctvom atraktívnych filmov, sprievodného programu, konferencii, besied či diskusných fór, vzdelávať širokú cieľovú skupinu od žiakov a študentov až po viacgeneračné rodiny. Vstup pre návštevníkov festivalu je už od svojho zrodu voľný.

Diskusia