Youth to Business Forum

Projekty / Energia pre vzdelanie

21. mája 2013
Projekt Youth to Business Forum má cieľ prepojiť mladých ľudí s firemným sektorom. Projekt je realizovaný formou jednodňovej konferencie s presne stanoveným programom workshopov, prezentácií, panelových diskusií, prípadových štúdií, alebo iných aktivít. Študenti majú prostredníctvom týchto aktivít možnosť spoznať profesionálny život a firemný svet a pripraviť sa na budúcu rolu zamestnancov, manažérov, alebo podnikateľov. Program je tematicky rozdelený do troch oblastí: spoločenská zodpovednosť, inovácie, leadership prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť objaviť svoj potenciál. Firmy sa na druhú stranu môžu pred študentmi propagovať, ako pred budúcimi uchádzačmi o zamestnanie.

Diskusia