XXXIX. Dni radiačnej ochrany

Projekty / Energia pre vzdelanie

6. novembra 2017
XXXIX. Dni radiačnej ochrany - vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a Ústavom vied o Zemi SAV, v spolupráci so Slovenskou nukleárnou spoločnosťou a pod patronátom Spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny Slovenskej lekárskej spoločnosti (člen IRPA). Toto odborné podujatie má dlhoročnú tradíciu a zúčastňujú sa na ňom odborníci z oblasti jadrovej energetiky, radiačnej ochrany a aplikácii IŽ v medicíne, ktorí prezentujú výsledky z výskumu a skúsenosti z praxe.

Diskusia