XXI. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 9.-13.10.2013

Projekty / Energia pre prírodu

9. októbra 2013
Poslaním festivalu je umožniť každoročnú medzinárodnú súťažnú prehliadku filmových diel orientovaných na spoznávanie športového i každodenného života ľudí v horskom prostredí, diela vyzdvihujúce krásy horskej flóry a fauny, ochranu prírody, životného prostredia a tradičnej kultúry iných národov. Najnovšie horské filmy sú prezentované počas piatich dní a hodnotené medzinárodnou porotou. Okrem filmov festival ponúka divákom multimediálne besedy s významnými osobnosťami spoločenského a športového života, fotografické výstavy, premietania pre školy, nesúťažné filmy a príležitosti pre rozvoj medzinárodných vzťahov v oblasti kultúry a filmu.

Diskusia