XVIII. Zemplínsky majáles

Projekty / Energia pre kultúru

18. mája 2013
Zemplínsky majáles je akcia klubu na rozvoj kultúrnych tradícii regiónu Zemplín v Košiciach. Uskutočňuje sa každoročne v máji na Hlavnej ulici v Košiciach . V programe vystupuje okolo 20 folklórnych súborov a skupín s počtom okolo 350 účinkujúcich.Program začína sprievodom po Hlavnej ulici a potom vystúpením súborov pri Dolnej bráne v trvaní 150 min. Divákmi sú obyvatelia Košíc a návštevníci Košíc.

Diskusia