XVIII. športové hry abstinentov Slovenska

Projekty / Energia pre šport

12. septembra 2013
Stretavanie sa ľudi závislích na drogách je neustalý doliečovací proces v začleňovaní sa do bežného života po liečbe. Ziskavanie nových návykov je aj šporové zapolenie, stretavanie sa, výmená skúsenosti so svojej abstinencie. Budovanie si nového životného štýlu, ktorým je trvalá abstinencia od drog a alkoholu. Zapajanie sa rodiny do procesu doliečovania. Zviditeľnenie abstinencie aj v ostatnej spoločnosti.

Diskusia