XVII. ročník medzinárodného benefičného koncertu "SME INÍ, NIE HORŠÍ"

Projekty / Energia pre život

23. novembra 2014
Tohto roku je to už 17. ročník benefičného koncertu "Sme iní, nie horší". Deti a mládež na tomto koncerte maú možnosť predviesť svoje celoročné výsledky svojej práce v oblasti záujmovej činnosti. Koncert uskutočňujeme pravidelne v priestoroch MsKs Humenné. Pravidelne pripravujeme minimuzikály. Na koncerte sa zúčastňujú naši dlhoročný partneri z DSS z Čiech, Poľska, Bulharska, Rakúska a Ukrajiny. Spoluúčinkujúcich je 140. Deti v týchto koncertoch dokazujú širokej verejnosti, že sú seberovnými úspešnými partermi zdravej populácie, o čom svedčia kladné ohlasy verejnosti, masmédií, ale aj odborníkov z oblasti kultúry, sociálnej sféry, psychológie a psychiatrie.

Diskusia