XV. ročník medzinárodného benefičného koncertu "Sme iní, nie horší"

Projekty / Energia pre život

24. novembra 2013
Úlohou a cieľom tohto projektu je všeobecná podpora činnosti a opatrení zameraných na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Cieľovou skupinou tohto projektu je vyše 90 členov ZPMP Krtkovčatá (deti, mládež vo veku od 7-40 rokov, rodičia hendikepovaných ľudí, zdravotní a pedagogickí pracovníci CSS Garden, ŠZŠ a združeného strediska služieb Lila Humenné. Sú to prevažnej miere rómske deti. V projekte účinkujú aj partneri s DSS z Poľska, Česka, Bulharska, Ukrajiny a Rakúska. Tieto koncerty sú veľkou motiváciou všetkých účinkujúcich. Máme s nimi viacročné skúsenosti, chceme naďalej zbližovať segregované, rómske deti, hendikepované deti so zdravou populáciou.

Diskusia