XV. ročník medzinárodného benefičného koncertu ,,Sme iní, nie horší"

Projekty / Energia pre život

18. novembra 2012
Prípravou a realizáciou tohto koncertu chceme poskytnúť naším členom lepšiu alternatívu zmysluplného trávenia voľného času.Chceme im umožniť výjsť z anonymity,vypestovať u nich podľa možnosti sebaúctu,pocit istoty,zvyšovať ich sebavedomie.Kreatívnym pôsobením dosahovať s deťmi vynikajúce výsledky záujmovej činnosti ktoré sú často majoritou považované za absolútne nemožné.V koncerte účinkujú aj domovy soc. starostlivostí z Česka,Poľska,Maďarska,Rakúska,Ukrajiny,Bulharska.ZPMP Krtkovčatá už tradične na týchto koncertoch pripravuje aj minimuzikály tohto roku pod názvom ,,Kamaráti".Koncert je aj súčasťou osláv XV. výročia vzniku ZPMP Krtkovčatá.

Diskusia