XLII. DRO 2020

Projekty / Energia pre vzdelanie

9. novembra 2020
XLII. Dni radiačnej ochrany je vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou a dlhoročnou tradíciou. Zúčastňujú sa na ňom odborníci z oblasti radiačnej ochrany, prírodných zdrojov IŽ, jadrovej energetiky a aplikácii IŽ v medicíne, ktorí prezentujú výsledky z výskumu a skúsenosti z praxe.

Diskusia