Workshop ESPM 2017

Projekty / Energia pre vzdelanie

23. novembra 2017
Vedecký workshop ESPM 2017 voľne nadväzuje na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa konala v roku 2015. Na tomto významnom podujatí bol vytvorený priestor pre prezentáciu pôvodných originálnych výstupov vedecko-výskumnej činnosti s ich následným publikovaním vo vedeckej publikácii. Production Management and Engineering Sciences registrovanej cez CRC Press, Taylor&Francis Group v databáze SCOPUS.

Diskusia