Výročie obce Opatovce -900 rokov od prvej písomnej zmienky o obci

Projekty / Energia pre kultúru

24. augusta 2013
Obec Opatovce oslávi v roku 2013 výročie 900 rokov od prvej písomnej zmienky o obci v známej Zoborskej listine z roku 1113. Obec Opatovce sa pripravuje osláviť toto významné výročie svojej histórie, budovania, životných osudov jej občanov. Neoddeliteľnou súčasťou histórie obce je aj obdobie budovania vodnej elektrárne na rieke Váh v katastri obce Opatovce (VE Kostolná). Oslava sa bude niesť v duchu kultúrno-spoločenského podujatia: svätá omša, kultúrny program (folklórne súbory, spevácke a tanečné súbory, hudobné skupiny) história obce, krst knihy vydanej pri príležitosti výročia, výstava - história, budovanie, súčasnosť života obce a jej obyvateľov.

Diskusia