Výkonný výbor a mimoriadne valné zhromaždenie v Bratislave

Projekty / Energia pre život

23. marca 2012
Slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov (AEJ) organizuje v Bratislave zasadnutie výkonného výboru a zároveň aj mimoriadneho valného zhromaždenia tejto stavovskej organizácie európskych žurnalistov. Do Bratislavy príde 30 tajomníkov a prezidentov národných sekcií, ktorí budú okrem iného diskutovať o aktuálnom stave dodržiavania slobody tlače a prejavu v Európe a pripravia aj agendu na zmenu medzinárodných stanov AEJ pre riadne valné zhromaždenie, kotré má byť na jeseň v holandskom Maastrichte.

Diskusia