Vydávanie monografie obce Čičarovce

Projekty / Energia pre kultúru

14. januára 2013
Pri príležitosti okrúhleho výročia obce 750 rokov obec sa rozhodla prostredníctvom historikov vydať knihu - monografiu o histórii obce od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť. Kniha má obsahovať nasledovné kapitoly: 1. Obec z pohľadu archeológie 2. História obce do roku 1918 3. Obec v prvej Československej republike 1918-1939 4. Obec v Slovenskom štáte 1939-1944 5. História obce v rokoch 1945-1989 6. Kalendárium udalostí po roku 1989 Vzhľadom na veľké finančné náklady na vydanie knihy, ktoré presahujú finančné možnosti obce, preto chceme osloviť aj sponzorov. Medzi najväčšie firmy v rámci k.ú. obce Čičarovce patrí EVO Vojany.

Diskusia