Vydanie CD nosiča ľudovýchh piesní z regiónu Zemplín

Projekty / Energia pre kultúru

1. júna 2013
Zber textov ľudových piesní od občanov, žijúcich na území regiónu Zemlín , ich úprava, úprava melódie s ľudovou hudbou, nácvik piesní, príprava na samotné vydanie CD, nahrávanie CD .,

Diskusia