Výchova mládeže k pozitívnemu vzťahu k prírode

Projekty / Energia pre prírodu

1. januára 2014
Výchova mládeže k pozitívnemu vzťahu k prírode a predovšetkým ku včelám. Rozvoj včelárskeho chodníka, ktorý sme otvorili 14.9.2013. na ktorom chceme privítať školy z okolia s prednáškami o prírode, včelách a včelích produktov. Podporovať včelársky krúžok mladých včelárov. zúčastniť sa celoslovenskej súťaže mladých včelárov. V letných mesiacoch uskutočniť denný letný tábor mladých včelárov. Zorganizovať výtvarnú súťaž na tému „Včelár a včely“ a najlepšie práce poslať do celoslovenského kola. Zorganizovať výstavu slovenských medov spojenú s ich ochutnávkou. Zorganizovať najmenej jednu prednášku o včelích produktoch pre širokú verejnosť s cieľom propagácie pravého včelieho medu.

Diskusia