Vybudovanie útulku v okrese Dunajská Streda

Projekty / Energia pre život

3. decembra 2010
Vzhľadom na to, že v celom okrese neexistuje zariadenie pre zatúlané a vyhodené zvieratá,naším hlavným cieľom je vybudovať v okrese Dunajská Streda karanténne zariadenie a útulok.Nami vypracovaný projekt sa opiera v plnej miere o platnú legislatívu, v rámci ktorej jedinou možnosťou je zriadenie zariadenia pre opustené a stratené zvieratá.

Diskusia