Vtáčie náučné chodníky dolného Zemplína

Projekty / Energia pre prírodu

1. mája 2017
S podporou projektu na existujúcich náučných chodníkoch "Vtáčím rajom" v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky, náučnom chodníku pri obci Beša v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie a mestskom náučnom chodníku "Sýkorka" v Michalovciach opravíme a obnovíme 10 informačných panelov (drevené konštrukcie sa natrú ochranným náterom, vymenia sa poškodené striešky, vymeníme poškodené textové časti) a pri obci Senné zrekonštruujeme tradičnú vahadlovú studňu. Vahadlové studne boli v minulosti typickým prvkom tradičnej pastierskej architektúry dotvárajúcim a dominujúcim rovinatej krajine dolného Zemplína. Náučné chodníky sú hojne navštevované turistami, vtáčkarmi, školskými exkurziami. Obec Senné a

Diskusia