Vráťme rodinám úsmev a chuť žiť 2016

Projekty / Energia pre život

1. januára 2016
Projekt je určený pre rodiny, ktoré stratili dieťa, náhle, alebo po ťažkej chorobe. Strata dieťatka poznačí život celej rodiny. Rodičia často strácajú zmysel života a silu pokračovať ďalej. Súrodenci môžu trpieť pocitmi viny, úzkosti, izolácie; objavujú sa u nich poruchy správania, spánku, stravovania alebo zhoršený prospech v škole. Bez odbornej pomoci je pre tieto rodiny niekedy ťažké urobiť krok vpred. Poradenské centrum PLAMIENOK n.o. im ponúka víkendové stretnutie, ktoré im pomôže vyrovnať sa s bolestnou stratou a nájsť spôsob ako sa opäť radovať zo života.

Diskusia