Volejbalový turnajpre žiačky stredných škôl

Projekty / Energia pre život

15. novembra 2011
Tj Spartak KABLO Bratislava, vychádzajúc z uverejnenej štatistiky o obezita mládeže, kde Slovensko je na nelichotivom poprednom mieste, týmto sa pokúša pritiahnúť mládež ku športu aby tak svojou aktivitou a následne dlhodobým a pravidelným prístupom k tréningu, by prispela k likvidácii obezity, ale aj k formovaniu postavy, čo u dievčiat veľmi dôležté. samozrejme si tým bude upevňpvať svoje zdravie a bude odolávať navykovým látkam. Dievčatá ako budúce matky budú cviesť aj svoje deti ku športu.

Diskusia