Volejbalová akadémia v Trnave

Projekty / Energia pre šport

1. februára 2014
V roku 2011 občianske združenie Hit Trnava založilo Volejbalovú akadémiu v Trnave. VA pôsobí v šiestich kategóriách, združuje cca 90 volejbalistov pod vedením 8 kvalifikovaných trénerov. Počas týždňa zabezpečujeme 16 tréningov (960 hodín za sezónu) v 8 telocvičniach v Trnave. Okrem súťažných stretnutí v roku 2014 plánujeme účasť na 12 turnajoch (vrátane medzinárodných) a zorganizovať 3 halové turnaje pre širokú verejnosť. Na základe žiadosti predkladateľa projektu bude volejbal dievčat po schválení prihlášky predmetom – študijným odborom na Športovom gymnáziu J. Herdu v Trnave od školského roku 2014 – 2015. V prípravke už druhý rok budeme trénovať volejbalové a pohybové základy chlapcov.

Diskusia