Virtuálne divadlo Trenčín

Projekty / Energia pre kultúru

19. novembra 2009
Trenčín ako jediné krajské mesto nemá klasické „kamenné“ divadlo. Obyvatelia mesta sa vo viacerých prieskumoch verejnej mienky vyjadrili, že divadlo im v ponuke voľnočasových aktivít chýba zo všetkého najviac. Existencia stálej profesionálnej divadelnej scény v Trenčíne je však v momentálnej situácii nereálna z viacerých dôvodov. Hlavným z nich je absencia vhodných priestorov, ktoré by mohli slúžiť výlučne pre potreby stálej divadelnej scény. Ak ale krajské mesto v budúcnosti chce uvažovať nad vybudovaním kameného divadla, musí postupne vznikať divadelné podhubie. Práve preto pred šiestimi rokmi vznikla inciatíva Virtuálne divadlo Trenčín,ktorá programovo nahrádza chýbajuce kamenné divadlo.

Diskusia