Virtuálne divadlo Trenčín

Projekty / Energia pre kultúru

19. novembra 2009
Trenčín ako jediné krajské mesto nemá klasické „kamenné“ divadlo. Obyvatelia mesta sa vo viacerých prieskumoch vyjadrili, že pravidelne organizované divadelné predstavenia im chýbajú. Existencia stálej profesionálnej divadelnej scény v Trenčíne je však v momentálnej situácii nereálna z viacerých dôvodov. Hlavnými z nich sú absencia vhodných priestorov, ktoré by mohli dôstojne slúžiť výlučne pre potreby divadla, ale aj ekonomická náročnosť financovania celého divadelného ansáblu. Otázkou zostáva aj to, či by stála divadelná scéna pri produkcii minimálne desiatich predstavení do mesiaca v terajšej situácii našla dostatočné divácke zázemie počas celého roka. Trenčín však divadlo potrebuje. Ak chce mesto v budúcnosti uvažovať nad vybudovaním kameného divadla, musí preň postupne vznikať divadelné podhubie. To okrem miestnych ochotníckych súborov (ktorým za ich úsilie v neľahkých podmienkach patrí uznanie a vďaka) musí podporovať aj trvalý záujem obyvateľov regiónu o návštevu divadelných predstavení. Práve preto sme sa pokúsili pripraviť projekt, ktorý by mal trenčanov navnadiť na pravidelný divadelný život. Zároveň by mal vychádzať z aktuálnych reálnych možností. Z trochou humoru sme skonštatovali, že zatiaľ je reálna skôr podoba „Virtuálneho divadla“ ako budovanie „kamennej“ divadelnej scény. Projekt Virtuálne divadlo Trenčín začal predsavzatím zabezpečiť pravidelné predstavenia zavedených profesionálnych divadelných súborov, za ktorými trenčania vačšinou cestujú do iných miest. Chceme aby ponuka predstavení bola pestrá a obsahovala široké spektrum divadelných žánrov. Od klasických divadelných predstavení v podaní národného divadla až po alternatívne divadelné súbory z ich netradičnými divadelnými predstaveniami. Necheme zabudať ani na predstavenia pre deti a plánujeme uviesť aj operné predstavenie či koncert orchestra Opery SND.

Diskusia