Viedenská električka - návrat časti histórie starého Prešporka

Projekty / Energia pre kultúru

28. januára 2011
Záchrana odkúpením a rekonštrukcia rušňa GANZ Eg 6. Po rekonštrukcii ako výstavný exponát približujúci zaujímavú históriu Bratislavy a okolitého regiónu. Rušeň bude zapísaný do zoznamu chránených technických pamiatok – ochrana kultúrneho dedičstva. Umiestnením v Múzeu dopravy plánujeme oboznámiť širokú a laickú verejnosť s touto unikátnou technickou pamiatkou. Jednou z príležitostí, ktorú chceme využiť je 100. výročie začatia premávky Viedenskej električky (v roku 2014 bude zorganizované medzinárodné podujatie s prezentáciou historických vozidiel a materiálov).

Diskusia