Vianoce rodín so zdravotne postihnutými deťmi a mládežou

Projekty / Energia pre život

1. decembra 2017
V mesiaci december sa stretnú zdravotne postihnuté deti a mládež z okresu Levice spolu so svojimi príbuznými na predvianočnom (mikulášskom) posedení. Cieľom podujatia je navodiť vianočnú náladu, ponúknuť kultúrny zážitok vo forme divadelného alebo filmového predstavenia, obdarovať deti darčekmi a dať priestor na celoročné zhodnotenie podujatí organizovaných základnou organizáciou.

Diskusia